5 meter långt koppel

Ett 5 meter långt koppel kan vara bra till hund av flera anledningar:

  1. Mer frihet: En 5 meter långlina ger hunden mer frihet att röra sig och utforska sin omgivning, samtidigt som den fortfarande är under kontroll av sin ägare.

  2. Bättre träning: En längre lina gör det möjligt att träna hundens inkallning, impulskontroll och andra moment på ett säkrare sätt, samtidigt som man ger hunden mer frihet att utforska sin omgivning.

  3. Mindre stressande: För hundar som upplever stress eller rädsla i nära kontakt med människor eller andra hundar kan en längre lina ge en större säkerhetszon och minska risken för oönskade situationer.

  4. Blir inte för låst och spänd, de finns mer rymd och de gör att hunden kan tänka själv bättre vilket kan gynna följsamhet och kontakt.

Det är viktigt att notera att en 5 meter långlina inte är lämplig i alla situationer och att hunden alltid måste vara under ägarens kontroll. Det är också viktigt att välja en lämplig plats där hunden kan använda en längre lina utan att riskera att skada sig själv eller andra.

Köp labanleash 5m här

Lämna en kommentar