Aktivering för unghunden

Aktivering för unghunden: tips och råd för träning, motion och mental stimulans

Under en hunds uppväxt förändras mycket både fysiskt och psykiskt, vilket kan påverka dess aktiveringsbehov. För att ge unghunden en bra start i livet är det viktigt att ha förståelse för dess behov och ha tålamod i träningen. Nedan följer några tips på hur man kan aktivera och träna sin unghund på ett bra sätt.

Impulskontroll: En viktig färdighet för hundar är impulskontroll, vilket är förmågan att kontrollera sina impulser. Detta är speciellt viktigt när det gäller inkallning och att hindra hunden från att agera på oönskade saker i sin omgivning. Under unghundsperioden kan impulskontrollen försämras, vilket gör träningen extra viktig.

Sorteringsförmåga: Unghunden kan ha svårt att sortera känslor och information, vilket kan leda till att den reagerar annorlunda än tidigare. Det är därför viktigt att vara extra konsekvent i träningen och att ha en röd tråd i aktiveringen.

Stora känslor: Unghunden kan reagera överdrivet på saker och ting, vilket kan bero på dess bristande förmåga att hantera stora känslor. För att underlätta för hunden är det bra att sänka kraven i träning som den har svårt för, och istället lägga fokus på saker som den klarar av och att ge den möjlighet till mental stimulans.

Behovet för fysisk rörelse: Unghundar har ofta ett stort behov av fysisk rörelse. Det är viktigt att hitta rätt typ av motion för just din hund. Vissa hundar gillar kamplekar och att dra, medan andra föredrar att springa fritt. Långa promenader och långlina kan vara en bra lösning för att ge hunden tillräckligt med rörelse.

Mental träning: Förutom fysisk rörelse behöver unghunden även mental stimulans. Det finns många olika sätt att stimulera hunden mentalt, som att använda en nospussel eller gömma godis och låta hunden söka efter det. Något annat som många hundar tycker om är att få använda sin nos, vilket kan ske genom exempelvis spårning eller sökträning.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha tålamod och förståelse för unghundens behov och att hitta rätt balans mellan träning, motion och mental stimulans. Genom att anpassa aktiveringen efter hundens individuella behov och preferenser kan man ge den bästa möjliga starten i livet.

Köp årets bästa unghundskurs online här 

Lämna en kommentar