Överslagshandlingar och omriktade beteenden hos hundar

Överslagshandlingar och omriktade beteenden hos hundar

Lär dig om överslagshandlingar och omriktade beteenden hos hundar och vad som orsakar dessa beteenden. Etolog Irene Westerholm ger värdefull insikt i hundars beteendemönster.

Överslagshandlingar och omriktade beteenden hos hundar kan orsakas av olika faktorer, t.ex. osäkerhet, stress, smärta, frustration och trötthet. När hundar blir hindrade från att göra vad de vill kan de reagera med överslagshandlingar, t.ex. bita och nafsa på människor. Omriktade beteenden kan också uppstå när hundar blir hindrade från att få utlopp för sitt beteende och istället riktar det mot ett annat föremål eller en annan individ. Det är viktigt att förstå dessa beteenden och vad som orsakar dem för att kunna förebygga och hantera dem på ett säkert sätt. Etolog Irene Westerholm ger mer värdefull insikt i hundars beteendemönster och hur man kan arbeta med dessa beteenden.

 

Överslagshandlingar är beteenden som en hund kan visa när den befinner sig i en konfliktsituation eller när den känner sig hindrad från att utföra ett beteende som den egentligen vill utföra. Överslagshandlingar kan vara ett sätt för hunden att lätta på spänningen eller stressen som uppstår i en sådan situation.

Exempel på överslagshandlingar hos hundar kan vara att de börjar slicka sig om munnen, röra på huvudet eller kroppen, skrapa på golvet eller marken med tassen eller börjar nosa på saker eller ytor. Hunden kan också visa aggressivt beteende som att bita eller nafsa, men det är viktigt att notera att detta inte alltid är en överslagshandling utan kan ha andra orsaker som smärta eller bristande uppfostran.

Det är viktigt att lära sig tolka sin hunds beteenden och signaler för att kunna hjälpa den att hantera stressiga eller svåra situationer på ett positivt sätt.

Lämna en kommentar