Så tränar du inkallning med valpen

Träning av inkallning, även kallad "kom när jag ropar", är en av de viktigaste färdigheterna för din hund. Det ger dig kontroll över hunden i olika situationer och hjälper till att hålla den säker. Här är en steg-för-steg guide för att träna inkallning med din hund


1. **Börja inomhus:** Börja träningen i en lugn och störningsfri miljö inomhus. Ha godisbitar eller hundgodis redo som belöning.

2. **Använd ett positivt kommando:** Använd ett enkelt och positivt kommando för inkallning, som "kom" eller "hit". Välj ett kommando som du kan använda konsekvent och undvik att använda samma ord för andra saker.

3. **Locka med godis:** Kalla din hund med det valda kommandot och locka den med en godisbit eller en favoritleksak. Visa godiset och håll det nära din hunds nos för att få dess uppmärksamhet.

4. **Belöna när hunden kommer:** När din hund kommer till dig efter att du kallat på den, ge omedelbart beröm och en belöning. Beröm hunden med en glad röst och ge den godiset eller leksaken som du använde för att locka den.

5. **Repetera och öva korta avstånd:** Upprepa träningen och öva på korta avstånd i början. Träna inkallning i olika delar av huset så att din hund förstår att kommandot gäller överallt.

6. **Öka avståndet gradvis:** När din hund blir mer bekant med inkallningskommandot och är bekväm med träningen, kan du öka avståndet mellan er. Kom ihåg att belöna varje framgångsrik inkallning.

7. **Träna i olika miljöer:** När du känner att din hund svarar på inkallningskommandot pålitligt inomhus, ta träningen utomhus i en inhägnad trädgård eller i en säker och störningsfri miljö. Öva i olika miljöer och gradvis introducera mer distraherande situationer.

8. **Var tålamodig och positiv:** Träning av inkallning kan ta tid, och det är normalt att din hund ibland inte kommer direkt när du kallar. Var tålamodig, undvik att skälla på hunden om den inte kommer omedelbart, och undvik att använda inkallningskommandot i negativa situationer.

9. **Var konsekvent:** Konsekvens är nyckeln till framgångsrik träning. Använd alltid samma kommandoord och belöningsmetod för inkallning, och se till att alla i familjen använder samma teknik.

10. **Bygg gradvis upp distraktioner:** När din hund blir skicklig på inkallning i olika miljöer, introducera gradvis fler distraktioner. Öva inkallning när andra människor eller hundar är närvarande, men se till att din hund är redo för dessa utmaningar.

Kom ihåg att träning av inkallning handlar om att skapa en positiv och pålitlig upplevelse för din hund. Belöna alltid lyckade inkallningar med beröm och godis. Om din hund inte kommer när du ropar, gå inte efter den eller bli arg - istället kan du gå fram till hunden och belöna den när den kommer till dig. Med tålamod, positiv förstärkning och konsekvent träning kommer din hund snart att bli en mästare på inkallning!

 

 

Lämna en kommentar